ข้อดีของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

Biotechnology

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้นวัตกรรมต่างๆได้ก้าวหน้าไปมาก ส่วนหนึ่งต้องยกให้เป็นคุณความดี ประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ซึ่งหนึ่งในสาขาวิชาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ก็คือด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นกันทางภาพยนตร์หรือในนิยายไซไฟหลายเรื่องที่มักอ้างอิงถึงสาขาวิชานี้ เวลามีการคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้

คุณประโยชน์ในภาพรวมของงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ จึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั้งของมนุษย์และสัตว์ให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในช่วง 10-20 หลังมานี้ ยังเน้นเพื่อประโยชน์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติด้วย

สรุปแล้ว คุณประโยชน์ของมันมีอะไรบ้าง ส่วนมากแล้ว จะเป็นการประยุกต์ไปใช้ในสาขาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ เช่น

 • ทำให้พัฒนาค้นพบยารักษาหรือป้องกันโรคระบาดที่เคยเป็นภัยร้ายแรงต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์ ตัวอย่างเช่น การปลูกฝีดาษเพื่อรักษาไข้ทรพิษที่เคยระบาดในปลายประเทศ หรืองานวิจัยเชื้อจุลินทรีย์ที่นำไปสู่การป้องกันโรคบิดและระบบทางเดินอาหาร
 • เป็นวิทยาการภูมิปัญญาชาวบ้านในการถนอมอาหารให้ยาวนาน ยังช่วยให้เพิ่มรสชาติอาหารให้แปลกใหม่ เช่น การหมักเหล้า อาหารหมัก
 • ตัดต่อพันธุกรรมสัตว์และพันธุ์ไม้ให้ดีขึ้น ทั้งแบบดั้งเดิม เช่นการตอนกิ่ง การผสมพันธุ์ ส่วนสมัยใหม่จะใช้วิทยาศาสตร์ในสาขาเหล่านั้นเข้าช่วย เช่น ทำโคลนนิ่ง เพิ่มจำนวนการเกิดของสัตว์ ขยายพันธุ์สัตว์
 • เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มปริมาณอาหาร เป็นการลดปัญหาอดอยากด้วย
 • สร้างสารเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ ที่มีปะโยชน์ต่อร่างกาย
 • ทำการผสมเทียม สร้างเด็กหลอดแก้ว สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมีบุตรได้
 • ผสมเทียมในสัตว์ เพื่อเพิ่มจำนวนผลผลิตสำหรับทางพาณิชย์
 • การถ่ายฝากเด็กหรือตัวอ่อนทั้งในคนและสัตว์ แก้ไขปัญหาของผู้หญิงที่ไม่สามารถมีบุตรได้เอง
 • ผลิตยาปฏิชีวนะหรือสารต้านศัตรูพืช ลดปัญหาการใช้ยาฆ่าแมลงไปด้วย
 • พัฒนาวิธีการตรวจสอบหายีนที่มีปัญหาบกพร่องป้องกันความเสี่ยงของอาการผิดปกติบางอย่างที่อาจจะเกิดกับบุตรหลานได้ล่วงหน้า เช่น ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม
 • ปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้พิการหรือเสียไปเพราะอุบัติเหตุ
 • ทำโคลนนิ่งเพื่ออนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ หรือปรับปรุงสายพันธุ์ที่อ่อนแอ และไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ ให้ยังคงอยู่ต่อไป
 • ปรับระบบฮอร์โมนของคนและสัตว์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
 • ส่งผลต่อกระบวนการทางนิติเวชวิทยาศาสตร์ ทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับในชั้นศาลแล้วว่า สามารถนำผลตัวอย่างการตรวจเลือด หรือตรวจ DNA มาใช้ประกอบการพิจารณาคดี ช่วยส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์ในหลายคดีไม่ต้องติดคุก สามารถจับกุมผู้ร้าย หรือในคดีแพ่งก็สามารถระบุความเป็นทายาทได้ว่าจริงหรือไม่
 • เพิ่มความแข็งแรงของสายพันธุ์พืชที่ทำให้เก็บได้นาน
 • เพาะเลี้ยงสัตว์บางประเภทในสภาพแวดล้อมที่อาจไม่เป็นใจนัก แต่ก็สามารถอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่แล้วแพร่พันธุ์ได้ด้วย เช่น การเพาะเลี้ยงหอย ปลาในเขตหนาวบางชนิด