Save environment

เทคโนโลยีชีวภาพของพืช เรื่องที่คนไทยควรรู้

คนไทยเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความโชคดีเอามากๆเนื่องจากมีประเทศที่แม้ว่าไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุด แต่ก็ไม่ได้เล็กจนคับแคบเกินไป ที่สำคัญประเทศไทยนับว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่งของโลก น่าเสียดายคนไทยเราไม่ได้สนใจเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพของพืชมากนัก เรื่องนี้ทำไมคนไทยถึงควรรู้

รักษาพันธุ์พืช

ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น แม้ว่าหลายคนจะบ่นว่ามันร้อนตับแลบ สภาพอากาศแบบนี้แหละเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตมากกว่า พืชไทยนั้นมีอยู่มากมายทั้งแบบกสิกรรม และ ปลูกในป่า เราจะทำอย่างไรถึงจะรักษาพันธุ์พืชเหล่านี้ไว้ได้นอกจากสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยทุกคน เราต้องสร้างองค์ความรู้ด้วย เทคโนโลยีชีวภาพของพืชจะทำให้คนไทยเข้าใจพืชมากขึ้นจนสามารถรักษาพันธุ์พืชเหล่านั้นอย่างถูกวิธีตราบจนชั่วลูกชั่วหลานได้ ไม่ปล่อยให้สูญสิ้นไป

รักษาสิ่งแวดล้อม

พืชนั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศในพื้นที่ ไปจนถึงสิ่งแวดล้อมตรงนั้น หากพืชไม่ดี พืชตายหมด สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ขาดอาหารก็จะทำให้ตายตามไปด้วย ยังไม่นับอากาศหากขาดพืชก็จะขาดตัวกรองชั้นดี ทำให้สภาพอากาศเลวร้ายลงไป ยังไม่รวมน้ำท่วมอุทกภัยที่เกิดครั้งไหน บอกเลยเจ็บกันไปทั้งประเทศ หากไม่รักษาสิ่งแวดล้อม สุดท้าย คนนั้นเองแหละที่จะอยู่ไม่ได้

ต่อยอดจากความหลากหลาย

แม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศกสิกรรม มีสภาพแวดล้อมดี มีความหลากหลายทางชีวภาพ แต่เรากลับไม่ได้ต่อยอดจากความหลากหลายได้เลย พืชพันธุ์บางอย่างหากเราศึกษามาก่อนหน้านี้สัก 30 ปี (อย่างข้าว) ป่านนี้เราอาจจะกลายเป็นยุ้งฉางของโลกไปแบบไร้ข้อกังขาก็เป็นได้ ถามว่าทำไมเราไม่สามารถต่อยอดตรงนี้ตอบได้เลยเราไม่มีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชเท่าไรนัก เมื่อความรู้ไม่เผยแพร่ไปเราก็คิดอะไรใหม่ไม่ได้ หากเราต้องการจะยกระดับไทยให้กลายเป็นครัวโลก ตลาดสดของโลก เราต้องสร้างองค์ความรู้ตรงนี้จากนั้นกระจายไปยังมือเกษตรกรให้มากเท่าที่จะมากได้ เมื่อทุกคนมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดอันหลากหลายจะออกมาเอง

คุณภาพคนในประเทศ

ไทยเราเป็นประเทศกินข้าวเป็นหลัก หากเราอยากให้คนไทยกินข้าวดี กินข้าวอร่อย เราก็ต้องมีองค์ความรู้เรื่องข้าวให้ดี ถ้าเรามีเทคโนโลยีชีวภาพจัดการเรื่องพืชให้ดี รับรองเลยว่าคนไทยจะได้กินข้าวมีคุณภาพ จนกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรง ประเทศชาติก็พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างไม่ติดขัดอะไร ยกตัวอย่างมานี้แค่เรื่องข้าวนะ ยังไม่นับพืชผักอื่นที่กินเข้าไปในแต่ละวันอีก ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการเรื่องนี้โดยเร็วได้แล้ว