เทคโนโลยีชีวภาพ มันคืออะไร สำคัญตรงไหน

Biotechnology

วิทยาศาสตร์โลกยุคนี้ต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก งานวิจัยต่างๆผุดขึ้นมาทุกวันทำให้เราเข้าใจโลกวิทยาศาสตร์อย่างถ่องแท้มากขึ้น บางครั้งก็เกิดแนวคิดใหม่ ศาสตร์ใหม่ขึ้นมาอย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภาพ คำนี้อาจจะไม่ใช่คำใหม่อะไรนักในวงการวิทยาศาสตร์แต่หลายคนก็แค่เพียงเคยได้ยินเท่านั้นเองไม่เข้าใจเท่าไร เราขอใช้เวทีตรงนี้มาสาธยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ฟังดีกว่า

ความหมายของ เทคโนโลยีชีวภาพ

คำนี้หากเราจะแบ่งจะได้สองคำ หนึ่งคือ เทคโนโลยี หมายถึงความรู้ที่เป็นสมัยใหม่ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งด้านวิศวกรรมหรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง สองคำว่าชีวภาพหมายถึงสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็น คน พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ เมื่อเอามารวมกันสรุปใจความได้ว่า ความรู้สมัยใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ที่นำไปเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตเกี่ยวกับ คน พืช สัตว์ จนเกิดเป็นผลผลิตใหม่

ความสำคัญมิติการเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพนั้น มีความสำคัญแตกต่างกันไปตามมิติของตนเอง มิติแรกนั่นคือด้านเกษตรกรรม กล่าวคือเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิตอื่นให้มีความแข็งแรง ทนทานต่อศัตรูพืช สภาพอากาศหลากหลายมากขึ้นทั้งสายพันธุ์ สี สารอาหารในตัวเองอย่างเช่นวัวนมที่ให้ผลผลิตมากกว่า โดยผ่านกระบวนการเพาะเนื้อเยื่อ ตกแต่งเนื้อเยื่อ ตกแต่งพันธุกรรม

ความสำคัญด้านอาหาร

อาหารจัดเป็นปัจจัยสำคัญการดำรงชีวิตของมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนสำคัญมากต่อการพัฒนาวงการอาหาร เอาใกล้ตัวเลยก็เป็นเรื่อง พืชจะมีสารอาหารมากขึ้นในตัวเอง มีความสดมากขึ้น แม้จะเดินทางเป็นร้อยกิโลเมตร หรือ พวกสัตว์ก็จะมีเนื้อมากขึ้น ทำให้ได้ปริมาณต่อตัวมากขึ้นตามไปด้วยจะลดปริมาณสัตว์ที่ถูกฆ่าลงได้
ความสำคัญ และบทบาททางด้านสิ่งแวดล้อม
อันนี้สำคัญมาก ก่อนเทคโนโลยีชีวภาพจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำเกษตร เราเน้นการใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช เพื่อเร่งผลผลิต ปรากฏว่าสิ่งที่ได้เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นผลผลิตเต็มไปด้วยสารเคมี จนส่งผลย้อนกลับไปหาผู้ผลิตเกิดเป็นโรคร้ายก่อนเวลาอันควร ส่วนผลผลิตที่ได้ก็ขายไม่ได้เนื่องจากเหมือนระเบิดเวลาที่ไม่มีใครต้องการ สภาพแวดล้อมที่ปลูกก็เสียหมดทั้งคุณภาพดิน น้ำ อากาศ นั่นทำให้การหันกลับมาใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อกสิกรรมตอบโจทย์มากกว่า สิ่งนี้นอกจากจะทำให้ผลผลิตไม่เต็มไปด้วยสารเคมี ยังเป็นการรักษาธรรมชาติด้วยธรรมชาติอีกด้วยทางหนึ่ง แม้ระยะสั้นจะเห็นผลช้า แต่ระยะยาวดีกว่าหลายเท่า

ความสำคัญบทบาทด้านแพทย์

เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาททางการแพทย์อย่างไร คำตอบคือ จะเข้ามาช่วยเรื่องการผลิตยา ผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศ ยังไม่นับการสร้างยาแพทย์แผนไทยที่ลดสารเคมีลงเติมเทคโนโลยีชีวภาพเข้าไปแทน กลายเป็นสมุนไพรยุคใหม่รักษาโรคได้แบบไม่ทิ้งสารตกค้างไว้ในร่างกาย ความสำคัญเหล่านี้จึงเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้จัก