Category: พืชดัดแปลง

  • พืช gmos หรือ พืชดัดแปลงทางพันธุกรรม

    1.ข้าว GMOs ทำให้ข้าวมีความคงทนต่อสภาพอากาศหรือแวดล้อมมากขึ้น ทนความเค็ม และภัยแล้งได้เป็นอย่างดี มีสาร beta-carotene ที่เป็นสารต้นของวิตามินเออีกด้วย 2.พริกหวาน GMOs การการใส่ยีนของสายพันธ์ต่างเพื่อเปลี่ยนลักษณ์ให้สวย และน่ากินมากขึ้น และมีสีที่สดสวยงามคงทน และต้านไวรัส 3.ถั่วเหลือง GMOs  การทำรูปร่างลักษณะที่สวยงามดีขึ้นจะต้องนำยีน ผสมไปใน ดีเอนเอ และมีความต้านทานวัชพืชเป็นอย่างดี มากกว่ากว่าสายพันธุ์ปกติเป็นอย่างดี และยังช่วยในการยายผลผลิตที่มากกว่าเดิมอีกด้วย ยังมีส่วนที่ทำให้ไขมันอิ่มตัวน้อยลง นอกจากนี้เจ้าถั่วเหลืองยังฆ่าแมลงศัตรูร้าย 4.แอปเปิล GMOs มีการทำให้ผลแอปเปิลมีรูปทรงที่สวยกว่าเก่า รสชาติอร่อยกว่าเก่า และมีความกรอบในตัว นอกจากนี้ยังสามารถเก็บไว้นานนานกว่าเดิมอีก...